Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

DESENVOLVEMENTO LOCAL - EMPREGO (AEDL)

A área de Desenvolvemento Local do Concello de Redondela encárgase de organizar e promover a estabilidade laboral no traballo e a inserción destas persoas desempregadas do municipio no mercado laboral.

Contacta

Os contratos serán para 3 guías de Turismo, 2 axudantes para o servizo de Electricidade e 10 peóns de servizos varios, todos eles cunha duración máxima de 6 meses. Para aspirar a estes postos é preciso estar en situación de desemprego. No caso dos 10 peóns aínda está aberto o proceso de selección, polo que as persoas interesadas poden inscribirse no Servizo Público de Emprego para optar a estas prazas. O Concello de Redondela contratará a un total de 15 persoas en situación de desemprego. Os contratos serán para 3 guías de Turismo, 2 axudantes para o servizo de Electricidade e 10 peóns de servizos varios, todos eles cunha duración máxima de 6 meses.

No caso dos 10 peóns aínda está aberto o proceso de selección, polo que as persoas interesadas poden inscribirse no Servizo Público de Emprego para optar a estas prazas. O contrato terá unha duración máxima de 6 meses. A súa actividade principal serán tarefas de mantemento e reparación relacionadas cos distintos oficios así como operacións de carga e descarga, limpeza, mantemento e conservación das rúas, prazas, instalacións deportivas ou calquera outra instalación municipal interna ou externa.

Os 2 axudantes para o servizo de Electricidade terá como actividade principal dar apoio na substitución de liñas de cableado obsoletas.

No caso das 3 guías de Turismo a súa actividade principal será apoiar a dinamización turística do Concello de Redondela, atender á cidadanía na Oficina de turismo e no Centro de Interpretación de Rande, e facilitar información sobre o patrimonio natural, cultural e histórico de Redondela, planificando rutas e visitas guiadas.

Estas contratacións fanse ao abeiro do Plan +Provincia da Deputación de Pontevedra cunha axuda de 239.287,53 euros para o Plan de Obras e Servizos de competencia municipal. A alcaldesa redondelá, Digna Rivas, afirma que estas contratacións “non só supoñen un xeito de fomentar o emprego e un ingreso económico para as persoas contratadas, senón que contribúen a reforzar os servizos que desde o Concello sse prestan á veciñanza”.

Son un total de 100 vecinos desempleados de Redondela que participan en un plan de formación de un año de duración con clases teóricas y prácticas. El objetivo es alcanzar el 45% del empleo de los participantes. La alcaldesa Digna Rivas les dio la bienvenida y además los felicitó por ser parte de este programa “para lograr el objetivo de encontrar empleo”. Rivas reconoció que «no será fácil», pero se mostró convencida de que «con trabajo y esfuerzo será posible». El auditorio de Xunqueira acogió esta mañana la presentación del nuevo Programa Integrado de Empleo, en la que participaron un centenar de vecinos de Redondela. El objetivo del plan es mejorar la formación de estas personas para su incorporación al mercado laboral. La alcaldesa, Digna Rivas, participó en el acto junto al concejal de Empleo Antonio Cabaleiro y las consejeras Ana Concheiro y Mónica Reinaldo. El alcalde les dio la bienvenida y además les felicitó por formar parte de este programa “porque todos y cada uno de vosotros tenéis un gran potencial y con vuestro esfuerzo y la formación que vais a recibir será posible conseguir el objetivo de encontrar empleo”. . Rivas reconoció que «no será fácil», pero se mostró convencida de que «con trabajo y esfuerzo será posible».

El programa, con una duración inicial de un año, pretende alcanzar el 45% de la inserción laboral de los participantes. El perfil de los participantes es muy variado, ya que se cubren plazas reservadas especialmente para parados con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, menores de 30 años con o sin titulación, mayores de 45 años, mujeres o parados de larga duración, pero también para personas en paro que no estén incluidos en ninguno de los grupos anteriores. Los participantes recibirán orientación y asesoramiento, formación en nuevas tecnologías y lenguajes, técnicas de búsqueda de empleo y fomento de habilidades emprendedoras, entre otras cuestiones. La formación práctica también está muy presente, con prácticas profesionales no laborales en las empresas. Además, los solicitantes de empleo participantes reciben ofertas de empleo adaptadas a su perfil.

El programa está financiado por la Consejería de Promoción e Igualdad de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal y con cofinanciación del Ayuntamiento de Redondela.

Un total de 16 jóvenes se están formando en Redondela para facilitar su integración en el mercado laboral. Lo hacen gracias al Programa de Empleo TIC III 1 de Redondela, que cuenta con dos especialidades: Hostelería y Diseño Gráfico para la Comunicación. Se entregarán certificados de profesionalismo y módulos de capacitación en cada especialidad mientras se realizan trabajos y servicios enfocados al beneficio de la comunidad. En hostelería se prestan servicios como desayunos saludables para niños y adultos, meriendas para visitas o invitaciones a personas desfavorecidas, entre otros. En Diseño realizarán carteles, folletos, calendarios o felicitaciones, entre otras cosas.

El programa, con una duración de un año, comenzó el 9 de octubre de 2023 y finalizará el 8 de octubre de 2024. Durante este tiempo los estudiantes son contratados por el Ayuntamiento percibiendo el salario mínimo interprofesional en un equipo que se completa con cuatro docentes, un administrativo y un director.

Para esta actividad, el Ayuntamiento de Redondela recibió una subvención del Ministerio de Promoción del Empleo e Igualdad. La ayuda se enmarca en la iniciativa de empleo juvenil y el Programa Europeo Plus (FSE+) Galicia 2021-2027 Objetivo político 4, Prioridad 5 Objetivo específico ESO4.1, medida 5.a.03 y cofinanciada en un porcentaje del 60% .

Aínda non hai eventos para as próximas datas

Empleo

Talleres de Emprego

É un programa mixto de formación e emprego, público e gratuíto, promovido polo Concello e cofinanciado pola Xunta de Galicia, dirixido a mellorar a ocupabilidad das persoas desempregadas, en actividades de utilidade pública ou interese social.

As persoas desempregadas participantes nun taller de emprego reciben unha formación suxeita a certificados de profesionalidade combinada coa experiencia laboral realizando unha obra de utilidade pública ou interese social.

Persoas desempregadas e rexistradas no Servizo Público de Emprego de Galicia que teñan unha idade igual ou superior aos 18 anos.

Entre seis e nove meses.

As persoas interesadas deben indicalo na súa oficina de emprego do Servizo Público de Emprego de Galicia.

Rede de Técnicos de Emprego

É un servizo público e gratuito de asesoramento e información, subvencionado en parte pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Pretende potenciar as iniciativas empresariais no Concello que orixinen novos postos de traballo.

 • Detección de oportunidades de negocio e investigación das posibilidades de desenvolvemento económico do territorio
 • Asesoramento e apoio para a creación de empresas:
 • Información sobre axudas e liñas de financiamento para os emprendedores.
 • Asesoramento e apoio para a creación de empresas:
  • - Análise da idea inicial e información.
  • - Apoio na elaboración do proxecto empresarial.
  • .

Dirixido ás persoas que teñen unha iniciativa empresarial e queren crear unha empresa no Concello

O servizo de asesoramento a emprendedores/as do Concello de Redondela está en funcionamento todo o ano con cita previa.

REDONDELA EMPREGA

Bolsa Municipal De Emprego

Para inscricións novas na BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO:

 • Deberán contactar por teléfono 986402664 ou por mail aedl@wpredondela.e-osca.com
 • para concretar a forma de inscrición. Priorizarase a inscrición de forma telemática.

Para actualizacións de cv na BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO:

É un servizo municipal, público e gratuíto de busca activa de emprego.

A.- Para as persoas desempregadas:

 • Rexistro das persoas demandantes na bolsa de emprego, despois de manter unha entrevista na que se detecten as súas condicións de ocupabilidade
 • Información sobre distintos aspectos relacionados co emprego.
 • Tramitación de ofertas de emprego
 • Recollida no taboleiro do servizo de boletins de emprego, convocatórias públicas relacionados con políticas activas de emprego, etc..

 

B.- Para as empresas:

 • Preselección de candidatos/as para ofertas de emprego.
 • Prácticas Formativas: posta a disposición de persoas axustadas ao perfil demandado para a realización de prácticas non laborais na propia empresa, coa posibilidade de que se inserten laboralmente.

Dirixido ás persoas empadroadas que buscan emprego ou queren mellorar a súa situación profesional.

Dirixido ás empresas que buscan candidatos para os seus postos de traballo.

Para inscricións: Solicitarase cita previa, ben presencialmente nas instalacións, ben telefonicamente 986402664 ou por email aedl@wpredondela.e-osca.com

Para modificacións, lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas na oficina ou no enderezo electrónico aedl@wpredondela.e-osca.com

PLAN DE EMPREGO DO CONCELLO DE REDONDELA

É un servizo municipal, público e gratuíto que pon en marcha a Concellería de Desenvolvemento Local do Concello de Redondela subvencionado en parte pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, da Xunta de Galicia.

Consiste na selección dun grupo de persoas desempregadas que participarán de forma activa nun proceso de capacitación e busca do seu propio emprego.

O Plan Integrado de Emprego, a través de diferentes medidas, promove a estabilidade laboral no traballo e a inserción das persoas desempregadas do municipio no mercado laboral.

Para esta labor, diferentes áreas traballan dunha forma coordinada e integral.

A.- Para as persoas desempregadas:

Orientación laboral ás persoas usuarias:

 • Atención personalizada.
 • Elaboración da diagnose de ocupabilidade.
 • Deseño de itinerarios personalizados de inserción.
 • Accións grupais de desenvolvemento persoal, novas tecnoloxías da información e comunicación, formación para o emprego e técnicas activas de busca de emprego.
 • Asesoramento e apoio na busca activa de emprego por conta propia e por conta allea

 

Formación:

 • Inserción laboral orientado ás empresas do noso entorno.
 • Coñecemento das necesidades de persoal do tecido empresarial.
 • Axustar a formación das persoas participantes no PER ás necesidades das empresas.
 • Creación dunha rede estable de interrelación entre o concello e as empresas
 • Tramitación de ofertas de emprego
 • Realización de Convenios de Colaboración en prácticas
 • Remisión de autocandidaturas.

 

B.- Para as empresas:

Preselección de candidatos/as para ofertas de emprego.

Formación Específica: accións de formación a medida, negociada directamente coas empresas e financiada polo Plan Integral de Emprego sempre que exista un compromiso de contratación

Prácticas Formativas: posta a disposición de persoas axustadas ao perfil demandado para a realización de prácticas non laborais na propia empresa, coa posibilidade de que se inserten laboralmente.

Información e Asesoramento: apoio e información sobre as subvencións e incentivos á contratación e de todas as medidas de fomento de emprego.

Este plan oriéntase a un grupo de persoas desempregadas que estean dispostas a implicarse dunha forma activa nun proceso de capacitación e busca de emprego derivadas do Servizo Público de Emprego de Galicia.

Depende das convocatorias anuais da Consellería de Economía, Emprego e Industria

As persoas interesadas deben indicalo na súa oficina de emprego do Servizo Público de Emprego de Galicia.

De interés

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

AXENCIA DE COLOCACIÓN

FUNDACIÓN DE AMIGOS DE GALICIA

INICIATIVA LOCAL DE EMPREGO SOCIAL

Compartir