Teléfonos e Enderezos

ALCALDÍA

ARQUIVO

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

CENTRAL TELEFÓNICA

CONSERVATORIO

CONTRATACIÓN

CULTURA

DEPORTES

DESENVOLVEMENTO LOCAL

EDUCACIÓN

IGUALDADE-CIM

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AO CONSUMIDOR (OMIC)

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL (OMIX)

INTERIOR

INTERVENCIÓN

EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO

XESTIÓN TRIBUTARIA

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

NOVAS TECNOLOXÍAS

OBRADOIROS DE EMPREGO

Pousadouro: "Redondela Máis que Bela"

Multiusos: "Redondela TIC"

PARTICIPACIÓN CIDADÁ:

PATRIMONIO

PERSOAL

POLICÍA LOCAL:

RADIO REDONDELA

RECADACIÓN

REXISTRO

SECRETARÍA

TESOURERÍA

TURISMO

VÍAS E OBRAS

Compartir