Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

Consellos Parroquiais

Un Consello Parroquial é un órgano permanente consultivo adscrito ao Concello que ten como fin o asesoramento, o coñecemento, a proposición e a colaboración en todas aquelas materias, sexan actividades ou servizos que, instadas pola Administración municipal ou outros entes ou organismos de carácter local, incidan no seu ámbito territorial facilitando con isto a participación veciñal.

Documentación Xeral

A concellería de Participación Cidadá, tras convocar este mes de febreiro de 2020 unha reunión dos Consellos Parroquiais do Concello de Redondela, como instrumento de participación que permite á cidadanía e en concreto as parroquias do Concello achegar as súas inquietudes ao Concello.

Parroquias

Compartir