Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

Selección de persoal para o taller de emprego “Redondela máis que Bela IV”

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, constitución tribunal e día da proba persoal de apoio do programa de emprego «Redondela máis que Bela IV» (publicado o 14/12/2023)

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas alumnado traballador, constitución tribunal e data da proba do programa de emprego «Redondela máis que Bela IV» (publicado o 13/12/2023)

Anuncio lista provisional complementaria de persoas admitidas e excluídas alumnado traballador do programa de emprego «Redondela máis que Bela IV» (publicado o 05/12/2023)

Convocatoria das puntuacións finais da fase de oposición e concurso para o proceso selectivo de persoal docente para o taller de emprego dual “Redondela máis que Bela IV” impulsado polo municipio de Redondela (publicado o 12/04/2023)

Convocatoria das puntuacións finais das fases de oposición e concurso para o proceso selectivo de director e titor do taller de emprego dual “Redondela máis que Bela IV” (publicada o 01/12/2023)

Anuncio realización da fase de concurso persoal directivo e titora do programa de emprego «Redondela máis que Bela IV» (publicado o 29/11/2023)

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas persoal docente, data constitución tribunal e data da proba do programa de emprego «Redondela máis que Bela IV» (publicado o 28/11/2023)

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, tribunal cualificador, data constitución tribunal, data proba – persoal directivo e titor/a de o programa de emprego «Redondela máis que Bela IV » (publicado o 27/11/2023)

Anuncio lista provisional de persoas admitidas e excluídas persoal docente do programa de emprego «Redondela máis que Bela IV» publicado o 23/11/2023)

Anuncio lista provisional de persoas admitidas e excluídas alumnado traballador do programa de emprego «Redondela máis que Bela IV» (publicado o 21/11/2023)

Anuncio lista provisional de persoas admitidas e excluídas persoal de apoio do programa de emprego «Redondela máis que Bela IV» (publicado o 15/11/2023)

Anuncio lista provisional de persoas admitidas e excluídas anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, tribunal cualificador, data de constitución tribunal, data de aprobación – persoal directivo e titor/a de o programa de emprego «Redondela máis que Bela IV

Convocatoria sede electrónica e sitio web proceso de apoio persoal taller dual “Redondela máis que Bela IV” (publicado o 11/08/2023)

Convocatoria sede electrónica e web taller dual de ensino de proceso persoal “Redondela máis que Bela IV” (publicada o 11/08/2023)

Comunicado sede electrónica e web director de proceso persoal e titor dual taller “Redondela máis que Bela IV” (publicado o 11/08/2023)

Anexo I persoal docente, directivo, titor/a e de apoio (publicado o 08/11/2023)

Bases reguladoras do proceso de selección de persoal docente para o taller de emprego dual “Redondela máis que Bela IV” (publicada o 11/08/2023)

Bases reguladoras do proceso de selección de persoal de apoio para o taller de emprego dual “Redondela máis que Bela IV” (publicada o 11/08/2023)

Bases reguladoras do proceso de selección de director e titor do taller de emprego dual “Redondela máis que Bela IV” (publicada o 11/08/2023)

Anexo II Alumnado traballador/a

Anexo I Alumnado traballador/a

Bases reguladoras do proceso de selección estudantes-traballadores para o taller de emprego dual “Redondela máis que Bela IV” (publicada o 11/08/2023)

Compartir