Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

Medio Ambiente

A área de Medio Ambiente do Concello de Redondela encárgase de xestionar a infraestrutura verde municipal e a protección e conservación do medio ambiente urbano.

Contacta

O Concello de Redondela solicitou o pasado mes de marzo á Dirección Xeral de Defesa do Monte as inspeccións oportunas nas faixas secundarias de biomasa para previr incendios forestais. No caso da zona de Río Frío, en Chapela, o goberno local demanda que sexa a Xunta de Galicia a que se faga cargo da limpeza e tala das zonas próximas ás vivendas atendendo ao convenio de colaboración asinado entre o Concello, Xunta, FEGAMP e SEAGA.

A concelleira Pilar Martínez explica que o Concello “non conta con medios materiais e persoais para asumir todas as execucións subsidiarias dunhas 20 parcelas das que non se coñece propietario, polo que en base á Lei de prevención de incendios forestais de Galicia tramitamos un novo expediente”. O Concello de Redondela solicitou o pasado mes de marzo á Dirección Xeral de Defesa do Monte, dependente da consellería de Medio Rural, as inspeccións oportunas nas faixas secundarias de biomasa para previr incendios forestais. A responsable de Medio Ambiente, Pilar Martínez, lembra que o Concello de Redondela recibiu en xullo de 2023 a petición dun veciño da zona de Río Frío para que se procedese á limpeza dunhas 30 parcelas con arborado e matogueira. A administración local solicitou aos propietarios a tala e roza destas parcelas, pero unha vintena non teñen identificado aos seus propietarios. O pasado mes de febreiro publicouse no Diario Oficial de Galicia unha notificación aos propietarios das parcelas de monte de Río Frío dada a súa obriga a manter os terreos próximos ás casas nunhas condicións que eviten a erosión e os incendios. “Transcorrido o prazo administrativo, son aínda unha vintena as parcelas que están sen limpar, e descoñécense quen son os seus propietarios”, explica Pilar Martínez. O Concello de Redondela “non conta con medios materiais e persoais para asumir todas as execucións subsidiarias das parcelas, polo que tramitamos un novo expediente en base á Lei de prevención de incendios forestais de Galicia”. A concelleira de Medio Ambiente, Pilar Martínez, explica que ao abeiro do convenio de colaboración que ten subscrito o Concello coa Xunta de Galicia, a FEGAMP e SEAGA (Servizos Agrarios Galegos) “solicitarase que sexa a administración autonómica a que se faga cargo da limpeza nas zonas de arboredo de Río Frío, xa que o Concello non ten capacidade para facelo”. Mañá venres, 19 de abril, vence o prazo administrativo da publicación no DOGA do pasado 4 de abril deste novo expediente, e tramitarse a solicitude ante a consellería do Medio Rural.

A edil lembra que en febreiro “xa se informou aos veciños afectados de cal é a situación e os trámites que se están a realizar ante a Xunta de Galicia”.

Os técnicos do Concello de Redondela están a axudar á veciñanza que o precise a desenvolver os trámites que a Xunta esixe para dar de alta os galiñeiros particulares. Esta obrigatoriedade de rexistrar todos os galiñeiros particulares ten por obxectivo mellorar o control sanitario das aves de curral (galiñas, patos, ocas, pavos, etc.). Así, todas as persoas con currais particulares en Redondela que o precisen poden achegarse ata o Concello, onde os técnicos municipais lles axudarán a cubrir a documentación necesaria para dar de alta os galiñeiros e todos os trámites de xestión desa alta. Ademais, o Concello lembra que aquelas persoas que queiran poden realizar o rexistro subíndoo á sede electrónica da Xunta. A maiores, o trámite tamén se pode realizar de xeito presencial na Oficina Agraria Comarcal de Redondela, Paseo da Xunqueira, nº15, en horario de 9.00 a 14.00 horas, teléfono 886 120 335.

Nas semanas previas á chegada da primavera e a Semana Santa o departamento de Medio Ambiente do Concello de Redondela deixou en estado de revista as praias do municipio. Logo das limpezas realizadas durante o inverno para retirar o lixo arrastrado polos temporais aos areais, os traballos centráronse agora na posta a punto das infraestruturas e mobiliario urbano. Os traballos na praia de Cesantes incluíron a reparación e reposición dos elementos de madeira danados polos temporais deste inverno, como as pasarelas que permiten o acceso de persoas con mobilidade reducida ata o mar, e tamén varandas e táboas do paseo que estaban en mal estado, así como o mobiliario urbano. Na zona do areal próxima á escultura da Virxe do Carme están a restaurarse as figuras dedicadas á fauna da enseada, que se atopan deterioradas. A concelleira, Pilar Martínez, sinala que “nunca antes se fixera un mantemento deste nivel nas praias de Cesantes e Chapela nesta época do ano”, e ambos areais se atopan en perfecto estado nesta Semana Santa, “a mágoa é que o mal tempo non permita gozar deles plenamente”, lamenta a edil.

O departamento de Medio Ambiente reparou tamén os paneis informativos tanto nas praias como nos paseos fluviais, e instaláronse taboleiros novos no paseo do río Maceiras con información sobre a fauna e a flora da zona. Outros paseos de madeira cos que conta o municipio ao longo dos ríos iranse reparando “por tramos”, explica a edil, coa reposición dos elementos danados durante o inverno

Outra das preocupacións da concelleira de Medio Ambiente é a situación da zona das dunas, con presenza de especies invasoras, polo que xa se realizaron traballos para eliminalas, e o compromiso de Pilar Martínez é o de facer o mantemento destes espazos naturais “ao longo de todo o ano para evitar a proliferación das especies foráneas”.

Colaboración do voluntariado

Algúns dos traballos para mellorar a situación dos espazos naturais organízanse desde o Concello en colaboración co programa de voluntariado municipal. “A limpeza e restauración dos colectores de almacenaxe que se atopan na praia da Punta será realizada por voluntarios”, sinala Martínez. Tamén se organizarán xornadas de limpeza nas praias de Chapela e Cesantes coa colaboración do voluntariado nas próximas semanas.

Medio Ambiente

Analíticas

Axenda 21 - Redondela

A Axenda 21 é un plan de acción das Nacións Unidas para un desenvolvemento sustentable no século XXI, aprobado por 173 gobernos na Conferencia sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento que tivo lugar en Río de Janeiro en 1992.

A Axenda Local 21 é un proceso a implantar e desenvolver polas Entidades Locais que se basea na integración das políticas ambientais, económicas e sociais do concello a través da elaboración e aplicación dun Plan de Acción Local.

Sumarse a esta iniciativa supón, xa que logo, o compromiso municipal de estimular o desenvolvemento de medidas encamiñadas a facer compatibles a conservación do medio co desenvolvemento social e económico do propio concello. Supón ademais facelo dun xeito estruturado e planificado o que implica unha actuación transversal coa participación da totalidade das áreas da Administración local.

A Axenda 21 Local é un proceso aberto e creativo que cada concello define baseándose na súa realidade e nos seus condicionantes.

ACCESO LIÑA VERDE

De interese...

DUBIDAS SOBRE A RECICLAXE?

INFORMACIÓN SOBRE PUNTOS LIMPOS

MAPA DAS FONTES E LAVADOIROS DO CONCELLO DE REDONDELA

Compartir