Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

Selección de persoal para a realización do programa emprego para persoas mozas incluídas en sistema nacional garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) 2023-2024 Redondela Tic III

Convocatoria puntuacións da fase de oposición e da fase de concurso para a bolsa persoal para o traballo docente do programa de emprego “Redondela Tic III” (publicada o 12/12/2023)

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, data constitución tribunal e data da proba da bolsa posto docente de deseño de produtos gráficos obradoiro de emprego «Redondela Tic III» (publicado 05/12/2023)

Anuncio lista provisional de persoas admitidas e excluídas bolsa posto docente de deseño de produtos gráficos obradoiro de emprego «Redondela Tic III» (publicado 30/11/2023)

Anuncio modificación requisitos mínimos esixidos posto docente de deseño de produtos gráficos obradoiro de emprego «Redondela Tic III» (publicado 30/11/2023)

Anexo I director, persoal docente e de apoio

Anuncio proceso selección experto-a docente deseño produtos gráficos programa emprego persoas mozas «Redondela Tic III» (publicado 15/11/2023)

Convocatoria puntuacións para a contratación de persoal experto/profesor en operacións básicas de cociña do programa de emprego “Redondela Tic III” (publicada o 11/08/2023)

Anuncio puntuacións da fase de oposición e da fase de concurso para a contratación persoal experto/a docente en operacións básicas de cociña do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 31/10/2023)

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a selección dun/a experto/a docente en operacións básicas de cociña do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado o 26/10/2023)

Anuncio lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a selección dun/a experto/a docente en operacións básicas de cociña do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado o 20/10/2023)

Anuncio puntuacións finais definitivas para a contratación de persoal docente de xestión de márketing e comunicación do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado o 20/10/2023)

Anuncio puntuacións finais definitivas para a contratación de persoal docente de inglés profesional do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado o 20/102023)

Anuncio puntuacións finais definitivas da selección do persoal de apoio (un/unha administrativo/a) do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado o 18/10/2023)

Anuncio puntuacións da fase de oposición e da fase de concurso para a contratación persoal docente de inglés profesional do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado o 16/10/2023)

Anuncio puntuacións da fase de oposición e da fase de concurso para a contratación persoal docente experto/a xestión márketing e comunicación do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 16/10/2023)

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, constitución tribunal e data fase oposición persoal docente xestión márketing e inglés profesional «Redondela Tic III» (publicado 13/10/2023)

Novo anuncio puntuacións da proba práctica e fase de concurso da selección do persoal de apoio (un/unha administrativo/a) do programa de emprego “Redondela Tic III» (publicado 10/10/2023)

Anuncio puntuacións da proba práctica e fase de concurso da selección do persoal de apoio (un/unha administrativo/a) do programa de emprego “Redondela Tic III» (publicado 09/10/2023)

Anuncio realización da fase de concurso que se convocou para a contratación persoal de apoio do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 06/10/2023)

Anuncio lista provisional persoas admitidas e excluídas docentes xestión márketing e comunicación – ínguas profesional programa emprego «Redondela Tic III» (publicado 05/10/2023)

Anuncio resolución lista definitiva persoas admitidas e excluída, constitución tribunal e data da proba persoal de apoio programa «Redondela Tic III» (02/10/2023)

Anuncio puntuacións finais persoal directivo programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 02/10/2023)

Anuncio puntuacións finais persoal experto/a docente en deseño de produtos gráficos programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 02/10/2023)

Anuncio puntuacións finais persoal experto/a docente en servizos de bar e cafetería programa de emprego «Redondela Tic III» (02/10/2023)

Anuncio puntuacións finais persoal experto/a docente en operacións básicas de cociña programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 02/10/2023)

Anuncio puntuacións definitivas selección alumnado traballador para o programa de emprego «Redondela Tic III» especialidade formativa de deseño gráfico para a comunicación (publicado 02/10/2023)

Anuncio puntuacións definitivas selección alumnado traballador para o programa de emprego «Redondela Tic III» especialidade formativa de hostalería (publicado 29/09/2023)

Anuncio puntuacións da fase de oposición e da fase de concurso para a contratación persoal experto/a docente en operacións básicas de cociña do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 27/09/2023)

Anuncio puntuacións fase oposición e fase concurso persoal experto/a docente en servizos de bar e cafetería programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 27/09/2023)

Anuncio puntuacións fase oposición e fase concurso persoal experto/a docente en deseño de produtos gráficos programa «Redondela Tic III» (publicado 27/09/2023)

Anuncio puntuacións fase oposición e fase concurso persoal directivo programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 27/09/2023)

Anuncio puntuacións da proba oral e fase de concurso da selección do alumnado traballador para programa de emprego «Redondela Tic III» especialidade formativa de deseño grafico para a comunicación (publicado 27/09/2023)

Anuncio puntuacións da proba oral e fase de concurso da selección do alumnado traballador para programa de emprego «Redondela Tic III» especialidade formativa de hostalería (publicado 26/09/2023)

Anuncio realización fase concurso persoal docente programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 26/09/2023)

Anuncio realización fase concurso persoal directivo programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 26/09/2023)

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, constitución tribunal e data fase oposición persoal alumnado-traballador «Redondela Tic III» (publicado 25/09/2023)

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, constitución tribunal e data fase oposición persoal docente «Redondela Tic III» (publicado 22/09/2023)

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, constitución tribunal e data fase oposición persoal directivo do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 22/09/2023)

Anuncio lista provisional persoas admitidas e excluídas alumnado traballador programa emprego «Redondela Tic III» (publicado 21/09/2023)

Anuncio lista provisional de persoas admitidas e excluídas persoal docente do programa «Redondela Tic III» (publicado 18/09/2023)

Anuncio lista provisional de persoas admitidas e excluídas persoal directivo do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 18/09/2023)

Anuncio lista provisional de persoas admitidas e excluídas persoal apoio de programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 18/09/2023)

Anuncio convocatoria proceso selectivo equipo directivo, docente e de apoio programa emprego persoas mozas «Redondela Tic III» (publicado 09/09/2023)

Anuncio proceso selección persoal de apoio programa de emprego persoas mozas «Redondela Tic III» (publicado 09/09/2023)

Anuncio proceso selección persoal docente programa de emprego persoas mozas «Redondela Tic III (publicado 09/09/2023)

Anuncio proceso selección persoal directivo programa de emprego persoas mozas «Redondela Tic III» (publicado 09/09/2023)

Anexo I persoal directivo, docente e apoio

Bases reguladoras do proceso de selección do persoal docente do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 09/09/2023)

Bases reguladoras do proceso de selección do persoal de apoio do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 09/09/2023)

Bases reguladoras do proceso de selección do persoal directivo do programa de emprego «Redondela Tic III» (publicado 09/09/2023)

Anexo II alumnado traballador

Anexo I alumnado traballador

Bases reguladoras do proceso de selección do alumnado-traballador do programa de emprego «Redondela Tic III» para persoas mozas incluídas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil (publicado 09/09/2023)

Compartir